Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Manuskriptvejledninger

Her findes vejledninger til faglige artikler til Fag&Forskning (online)

Manuskriptvejledninger til Sygeplejersken og Fag&Forskning

Som sygeplejerske eller sundhedsprofessionel er du velkommen til at skrive artikler til online-versionerne af Sygeplejersken eller Fag&Forskning. Vi vil bede dig om at overholde nedenstående retningslinjer for at gøre vurdering af manuskriptet let og hurtig.

Hvis du gerne vil skrive et indlæg til Fag&Forskning, er det er god ide at kontakte redaktionssekretær Lotte Havemann, inden du går i gang, så vejledning i genre m.m. kan ske tidligt i processen, og vi kan undgå sammenfald i emner med andre artikler.

Du kan kontakte Lotte Havemann på e-mail.

Artikeltyper

Der findes seks forskellige typer artikler i Sygeplejersken og Fag&Forskning online. 

Peer Reviewed forskningsartikler

Sygeplejersken og Fag&Forskning udgiver fagfællevurderet videnskabelige publikationer, som fremhæver og formidler viden, der er relevant for alle aspekter af sygeplejen.

Publikationen udgives af Dansk Sygeplejeråd og er indekseret i CHINAHL.

Articles are even published in English.

Læs mere her

Guide for Authors

Danish Journal of Nursing: The Danish Journal of Nursing Research publishes peer-reviewed scientific publications highlighting and disseminating knowledge relevant to all aspects of nursing.

The Danish Nursing Organization is the issuer of the journal, which is indexed in CHINAHL.

Read more

Fagligt Ajour

Faglige artikler er en præsentation af fagudvikling, forskningsarbejde og projekter, som har til hensigt at udbrede kendskabet hertil eller at vise, hvordan viden er taget i brug i praksis.

Faglige artikler kan også være en bearbejdet kandidat-/masteropgave eller være baseret på ph.d.-projekt.

Læs mere

Journal Club

Her bringes resuméer af nyere sygeplejeforskning af betydning for dansk sygepleje. Enten egen eller andres forskning.

Formålet er at gøre sygeplejersker bekendt med forskning, der kan have betydning for den kliniske sygepleje, og at motivere til at læse og forholde sig til de originale artikler.

Læs mere

Journal Club - Kommentar

Journal Club-Kommentar skal diskutere og reflektere over en publiceret forskningsartikel.

Hensigten med en Journal Club -Kommentar er at præsentere nye og nogle gange kontrasterende perspektiver på aktuelle temaer inden for sygeplejen.

Læs mere

Udvikling landet rundt

Her præsenteres et kort resumé af igangværende forsknings- og udviklingsprojekter, som sendes ind af sygeplejersker, forskere og undervisere på tværs af sektorer.

Læs mere