Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Dasys dokumentationskonference 2023

Publiceret: 

1. september 2023

Senest opdateret: 

1. september 2023

Dokumentation Dasys Temadag

Dansk Sygepleje Selskabs Dokumentationsråd afholder konference den 5-6. oktober.

Journalføring i klinisk praksis har flere formål. Ifølge journalføringsbekendtgørelsen er det primære formål at sikre god og sikker patientbehandling. Det sekundære formål er at understøtte patientens mulighed for inddragelse i pleje og behandling og varetagelse af egne interesser. Vejledningen om sygeplejefaglig journalføring nævner desuden et tredje formål, nemlig at journalføringen skal bidrage til læring og kvalitetsudvikling samt til at dokumentere hændelsesforløb i klage og erstatningssager.

Disse tre formål sættes der fokus på årets dokumentationskonference.

For mere info samt tilmelding følg nedenstående link.

Håber at vi ses.