Notat Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter 2016.pdf