Administrative rammer og vilkår

Proces for arbejdet med rammer og vilkår i de faglige selskaber.

Nye veje for fremtidens samarbejde den 10. november 2017

Faglige selskaber, DASYS og DSR

Mødet af holdes på Vilvorde KursusCenter, Vilvordevej 70, Charlottenlund

Se programmet for dagen her.

 

Temamøde den 12. juni 2017

Formålet med temamødet var at drøfte mulige måder på hvordan DSR kan støtte de faglige selskabers arbejde med at drive selskaberne, og være starten på en fælles inspirerende proces om nye veje for vores samarbejde.

Fokus for mødet er administrative rammer og vilkår for de faglige selskaber.

Dokumenter fra temamøde 12. juni 2017

Konklusionsreferat  

Anni Pilgaard - Sammen om DSR 

Oplæg - rammer og vilkår 

Oplæg - fakta og perspektiver for et styrket samarbejde

Medlemmer af arbejdsgruppen