Faglig opbakning og dialog

Dansk Sygeplejeråd har fokus på det faglige samarbejde med FS bestyrelserne.

Faglig opbakning til repræsentanter i råd og udvalg

Dansk Sygeplejeråd og Dansk Sygepleje Selskab bliver ofte bedt om at udpege repræsentanter til forskellige faglige udvalg og til de overordnede politiske udvalg i ministerier, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner m.v.

Repræsentanterne udpeges som hovedregel fra de faglige selskaber.
 
Det kan være en vanskelig opgave at sikre sygeplejens indflydelse i udvalg, hvor sygeplejerskerne typisk sidder alene, med høj repræsentation af læger og andre akademiske fagfolk. 
 
Indflydelsen kræver ligeledes kompetencer i form af stor faglig indsigt, ofte en vurdering af forskningsresultater/forskningslitteratur, vurdering af konsekvenser af implementering af nye tiltag, og en vis forståelse af det politiske arbejde. 
 
Derfor tilbydes baggrundsgrupper til faglig sparring/støtte for DSR’s repræsentanter i fagpolitiske udvalg. 
 
Baggrundsgruppernes funktion er at sikre sparring til repræsentanten, konkret ved at 
gennemlæse materialet før udvalgsmøderne 

  • indhente ny viden 
  • mødes før møderne i udvalgsgrupper og skabe konsensus om de budskaber
  • repræsentanten skal gå med
  • rådgive om arbejde i politiske fora
  • mulighed for at trække på ressourcer i form af analyseafdeling, kommunikationsafdeling, mm

FS-bestyrelser er velkomne til at henvende sig med henblik på en faglig dialog/sparring om et aktuelt emne til de faglig konsulent i professionsafdelingen Kirsten Salling 

 

Faglig dialog om sygeplejens udvikling

Det er vigtigt, at vi i fællesskab får synliggjort og løftet de faglige selskabers faglighed op på det politiske niveau, så vi sammen kan udvikle og sætte sygeplejerskeprofessionen på dagsorden.

Det er vigtigt, at sygeplejersker markerer sig i diskussionen om fremtidens udvikling af det danske sundhedsvæsen. 
 
En vej til at få indflydelse på udviklingen er via Dansk Sygeplejeråd, hvor vi sammen kan sætte fokus på faglige indsatsområder og nye politiske udspil.
 
DSR vil opfordre bestyrelserne for faglige selskaber til at kontakte DSR, når der opstår større ændringer indenfor jeres felt, så vi i fællesskab kan drøfte hvilken indsats, der kan gavne.
 
Faglige selskaber bliver allerede i dag kontaktet for at opkvalificere Dansk Sygeplejeråds arbejde indenfor felter med et aktuelt sundhedspolitisk fokus. Det er jer som sygeplejersker, der har pulsen på arbejdet i felten. Dette samarbejdet kan med fordel opkvalificeres i fremtiden. 
 
En anden vej til faglig dialog går via arbejdet som repræsentant for Dansk Sygeplejeråd.
 
FS-bestyrelser er velkomne til at henvende sig med henblik på faglig dialog/sparring om et aktuelt emne til faglig konsulent i professionsafdelingen Kirsten Salling.