FS regnskabspakken

I kan få hjælp til jeres regnskaber i Dansk Sygeplejeråd.

Fordele ved at benytte regnskabspakken

 • Kasserens arbejde mindskes væsentligt
 • Det faglige selskab behøver ikke at have indgående kendskab til moms- og skattereglerne
 • DSR stiller professionelt bogføringssystem til rådighed
 • Bestyrelsen får frigivet til faglig udvikling


Hvilke opgaver udfører DSR for det faglige selskab?
 

Kontingentopkrævning

 • Opkrævning af medlemskontingent til det faglige selskab
 • Registrering af indbetalt kontingent
 • Jævnlig rapportering om hvilke medlemmer, som mangler at betale kontingent
 • Udsendelse af påmindelse til medlemmer, som endnu ikke har betalt

Fakturering i forbindelse med salg af:

 • Annoncer i medlemsblad
 • Abonnementer på medlemsblad til ikke-medlemmer
 • Udlejning af standpladser på temadage og landskursus
 • Deltagergebyr på temadage og landskursus
 • Udsendelse af rykkerskrivelser
 • Registrering af indbetalinger vedr. udsendte fakturaer
 • Jævnlig rapportering omkring udestående fakturaer

Administration vedrørende kreditorer mv.

 • Betaling af alle godkendte regninger og udlæg fra det faglige selskabs bankkonto
 • Bogføring af alle bilag
 • Kvartalsvis afstemning af bogholderiet
 • Kvartalsvis/halvårlig indberetning og betaling af moms til SKAT
 • Månedlige indberetninger til SKAT vedr. udbetalt kørselsgodtgørelse, honorarer etc. (e-indkomst)

Rapportering til kasserer / formand

 • Kvartalsvis økonomisk oversigt
 • Budgetopfølgning, evt. kvartalsvise møder mellem regnskabsmedarbejder fra DSR og FS-repræsentant
 • Møder efter behov mellem DSR og FS-repræsentant

Regnskab / budget

 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Beregning af evt. splitmoms %
 • Udarbejdelse af skattemæssig opgørelse
 • Udarbejdelse af selvangivelse
 • Udarbejdelse af budget i samarbejde med kasserer

Hvad koster det?

Alle priser er ex. moms

  1-500 medlemmer 501-1500 medlemmer 1500-  medlemmer
Grundgebyr 5.000    
Pris pr. medlem 21 14 7
Gebyr pr. SIGgruppe etc. 3.750    

Download som pdf: Regnskabshjælp til de faglige selskaber

Kontakt

Har du spørgsmål om økonomi eller kontingent kan du kontakte os på: 

E-mail: Fs-regnskab@dsr.dk
Telefon: 4695 4300