Nye veje for fremtidens samarbejde

Hvordan styrkes de faglige selskaber, så de også i fremtiden er anerkendte og respekterede i sundhedsvæsenet og relevante og attraktive for flere medlemmer? Læs mere og bliv inspireret af videoer af oplægsholdere og deltagere fra FS-konferencen.

I efteråret 2016 lød startskuddet til til en proces, der skal udvikle, nytænke og styrke de faglige selskaber, så de også i fremtiden er anerkendte og respekterede i sundhedsvæsenet og relevante og attraktive for flere medlemmer fremover - også de yngre sygeplejersker.

På FS konferencen 2016 var der oplæg ved sygeplejerske Jackie Lynton, som har været en del af ledergruppen, i det der er blevet kaldt den største sundhedsbevægelse i det engelske sund­hedsvæsen nogensinde - NHS Change Day.

Selve processen blev styret af Rune Bastholm og Bjarke Dahl Mogensen fra ’Huset DeltagerDanmark’. Udviklingen af de faglige fællesskaber er et led i det større organisationsudviklingsprojekt under overskriften SAMMEN OM DSR, som DSR’s kongres besluttede i maj 2016.

Baggrund for FS konferencen

 

Jackie Lynton - Portræt lilleJackie Lynton

Key note speaker var Jackie Lynton, sygeplejerske og en af hovedarkitekterne bag “NHS Change Day”, som er en græsrodsbevægelse, hvor over 800.000 personer i National Health Service hvert år afgiver løfte om at forbedre patientplejen. Jackie Lynton har fra NHS’ kvalitets og forbedringsenhed haft en nøglerolle i arbejdet med at give plads og form til initiativet.

Jackies oplæg var for at inspirere os til nye veje at skabe forandring på. Forandring, som er mere effektfuld, mere fælles og kan frigøre mere energi, motivation og handling. Derfor: Hvordan ville forandringer opleves og udfoldes, hvis vi tænker vores handlinger, uanset vores rolle og daglige bidrag, som del af en bevægelse?

> Læs mere om Jackie Lynton

> Jackie Lynton slides fra konferencen
 

Jackie Lyntons oplæg fra konferencen

Talkshow - Jackie Lynton og Rune Baastrup

 

Rune Baastrup

Rune Baastrup, direktør for Deltagerdanmark indledte med et oplæg om teorien bag forandringsprocesser med udgangspunkt i Simon Seneks ’WHY’.

> Slides fra Rune Baastrup

HVORFOR? Hvorfor er vi her?

 

 

Videoer fra konferencen

Jeanne Badino, Hygiejnesygeplejerske fra Frederiksberg: Medlemmernes stemme – om deres tanker om faglige fællesskaber til inspiration for FS.
> Se video

Anne Elisabeth Bjerrum, Forløbskoordinator på Rigshospitalet
> Se video

Bodil Lissau

Inge Løper Gustavsen

Susanne Lücke

 

Plenum oplæg

Anni Pilgaard byder velkommen

Margit Roed, DASYS

 

Hvad skal der ske efter konferencen?

Konferencen er startskuddet til konkrete handlinger. Det er ikke på forhånd fastlagt hvilke handlinger, da det selvsagt er noget selskaberne skal definere. Sekretariatet i DSR vil understøtte pilotprojekter og indsatser efter konferencen.