Redskaber til udviklingsprocesser

Inspiration til at udvikle, nytænke og styrke de faglige selskaber.

Målsætningen med udviklingsprocessen for de faglige selskaber er at udvikle, nytænke og styrke de faglige selskaber – med udgangspunkt i det stærke fundament, som allerede i dag findes i selskaberne. Det er en ambitiøs målsætning. Vi skal ikke ’bare’ have ny inspiration, vi skal også analysere, afklare og påbegynde planlægningsarbejdet.

Dialogdug

Dialogdugen er udviklet til faglige selskabers bestyrelser.Dialogdug

Formålet med dugen er at strukturer en drøftelse, der sikre at man kommer rundt om alle de vigtigste og afgørende aspekter for at kunne skabe forandringer og handle herefter.

Ved at starte med at alle reflektere over deres ’Hvorfor’ sikres en ny energi og indsigt i de motiverende faktorer. Hvorfor deltager de i bestyrelsesarbejdet og hvad de brænder for? Deres håb og bekymringer for deres faglige selskab, deres medlemmers engagement, for sygeplejen inden for deres felt, sundhedsvæsenets udvikling mv.

Dialogdugen bruges som et redskab til at reflektere over mulige forbedringer og blive klar på hvilke handlinger de ønsker.

Derved åbnes op for at skabe et klart formål for hvert medlem, og for hele den samlede bestyrelse, inden man går videre med konkrete handleplan for indsatser - Hvad gør vi?

Dialogdug

Drejebog til facilitatorer
 

TED-talk med Simon Sinek om at starte med – Hvorfor?

> Se talk på TED.com