Medlemskab

Du kan melde dig ind eller ud af vores faglige selskab ved at bekræfte dine oplysninger i formularen herunder. Pris for medlemskab er: 395 kr.

Hvordan bliver du medlem?

Indmeldelse skal altid ske via vores hjemmeside www.sundhedsplejersken.nu .

Det er ikke muligt at blive medlem via DSR's hjemmeside.

På vores hjemmeside er der online tilmelding. Udfyld skemaet. Du vil blive bedt om at betale ved indmeldingen.

Du får efter tilmeldingen adgang til vores hjemmesides artikler og tidligere udgivede "Sundhedsplejersken"

Bladet Sundhedsplejersken udkommer 5 gange årligt. 

Hvem kan være medlem?

Aktive medlemmer af DSR.

Passive- og pensionsmedlemmer af DSR som senest har været ansat i sundhedsplejen.

Hvordan bliver du medlem af bestyrelsen?

Blandt de ca. 1300 medlemmer af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker vælges en bestyrelse.
Bestyrelsen består af 5 - 9 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Der afholdes valg hvert år i forbindelse med generalforsamlingen

Hvad er bestyrelsens arbejde?

  •  at planlægge og afholde årlige landskonferencer
  •  at udsende medlemsbladet "Sundhedsplejersken" 5 gange årligt
  •  at fungere som kontaktorgan til forskellige udvalg, foreninger m.m., der har med børn og børnefamilier at gøre​
  •  at deltage i den offentlige debat for at udbrede kendskabet til sundhedspleje

Hvad koster det at være medlem?

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Kontingentet er 395 kr. inklusiv moms, og der betales for et kalenderår med frist den 15. januar. ​