Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen i 2018 er aflyst på grund af få tilmeldinger. Gereralforsamling 2019 afholdes sammen med årsmødet. Dato herfor annonceres på et senere tidspunkt.