Karrierevej i psykiatrien

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019- 2022 har Sundhedsstyrelsen med hjælp fra en bredt sammensat arbejdsgruppe, herunder med deltagelse af de relevante faglige selskaber, udarbejdet ”Anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i den regionale psykiatri”,

I de forskellige bjælker kan I finde materiale om vores karrierevejes projekt. Vi lægger løbene nyt materiale op, så følg gerne med her. 

Vil du gerne selv fortælle om din karrierevej, så skriv til bestyrelsen.

Vi fortæller mere om projektet til Årsmøde i 2021.

Se iøvrigt https://youtu.be/jw8DFIcjzMU