Om medlemsbladet

Læs mere om vores medlemsblad Psykiatrisk Sygepleje.

Psykiatrisk Sygepleje er bladet for medlemmer af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, FS11. Bladet, der har eksisteret i over 20 år, udkommer tre gange om året og udsendes til samtlige medlemmer.

Ikke-medlemmer har mulighed for at abonnere på Psykiatrisk Sygepleje mod en merpris på 100 kr.

Psykiatrisk Sygepleje har til hensigt at bidrage til vidensformidling blandt psykiatriske sygeplejersker i Danmark. Samtidig er det hensigten at styrke vidensformidlingen mellem de Nordiske lande - blandt andet gennem et artikelsamarbejde med de tilsvarende medlemsblade i Norge og i Sverige.

Psykiatrisk Sygepleje består af indlæg og artikler fra psykiatriske sygeplejersker og andre med en interesse for og et særligt fagligt fokus på den psykiatriske sygepleje. Bladet indeholder referater fra relevante kurser og temadage, skrevet dels af bladets læsere dels af medlemmer fra redaktionen. Nye fagbøger bliver desuden anmeldt - primært af bladets læsere. 

Bladet tilstræber at have pulsen på, hvad der aktuelt rører sig i den psykiatriske sygepleje, hvorfor interviews med nøglepersoner eller med folk som har ytret sig om psykiatrisk sygepleje og psykiatrisk pleje og behandling i det hele taget, ofte formidles gennem bladet.

Forsiden af Psykiatrisk Sygepleje udgøres gerne af forskellige værker fra kunstnere. Ofte - men ikke altid - er det kunstnere, som på én eller anden måde har kontakt til sygeplejen eller til psykiatrien. Hvis du er kunstner og har lyst til, at ét eller flere af dine værker skal være forsideillustration på Psykiatrisk Sygepleje, er du velkommen til at indsende prøvebilleder til redaktionen.