Redaktionelle retningslinjer

Har du forslag til en artikel? Kender du én, hvis perspektiv på psykiatrisk sygepleje kan have interesse for andre psykiatriske sygeplejersker?

Tekniske retningslinjer

Tekniske retningslinjer for artikler til publicering i Psykiatrisk Sygepleje:

  • Artiklen skal skrives i Word format, skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12
  • Navn, stilling og arbejdsplads på artiklens forfatter(e) skrives øverst i artiklen
  • Der vedhæftes et billede af artiklens forfatter(e)
  • Yderligere billedere og illustrationer, der kan flankere artiklen, er meget velkomne
  • Anonyme indlæg optages ikke
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i artiklen efter aftale med forfatter(e)


Indlevering af artikler

  • Psykiatrisk Sygepleje udkommer tre gange årligt
  • Deadlines for indsendelse af artikler aftales med det redaktionsmedlem artiklen er aftalt med
  • Uopfordrede artikler sendes elektronisk til ansvarshavende redaktør, Christian Delcomyn christian.delcomyn@regionh.dk
  • Andre artikler sendes elektronisk til den fra redaktionen, du har lavet en aftale med.