Afsluttet. Karriereveje i psykiatrien, spørgeskemaundersøgelse til dig der arbejder i psykiatrien

Til dig der hat erfaring i psykiatrien

Oprettet: 30.06.2020

Til dig der har erfaring med at arbejde i psykiatrien, og som ønsker
at skabe bedre karriereveje og fastholdelsesmuligheder i den regionale psykiatri.
 

Det faglig selskab for psykiatriske sygeplejersker, udarbejder i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, beskrivelser af mulige karriereveje i psykiatrien for sygeplejersker. Undersøgelsen skal bruges som et led i en styrket rekruttering og fastholdelsesindsats af sundhedspersonale i den regionale psykiatri.
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at hjælpe ledere og beslutningstagere til at skabe optimale vilkår, for at rekruttere og fastholde sygeplejersker i det psykiatriske speciale. Karrierevejene kan være inden for faglig udvikling, forskning, kvalitetsarbejde og ledelse.

Spørgeskemaundersøgelsen, kombineres med efterfølgende fokusgruppeinterview af udvalgte grupper. Disse skal sammen bidrage til at udvikle informationsmateriale om karriereveje i psykiatrien.

Det er helt anonymt at deltage i undersøgelsen. Blandt alle besvarelser trækkes der lod om 5 præmier: biografbilletter for to personer. Hvis du ønsker at deltage i
konkurrencen, skal du skrive din e-mail herunder. Denne kobles dog ikke sammen med din besvarelse.

Gå direkte til spørgeskemaet her:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=6PSW2WAJSP92

Med venlig hilsen, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Hjemmeside: https://dsr.dk/fs/fs11