GENERALFORSAMLING 13. Marts 2020

GENERALFORSAMLING i FaSAM 13.Marts Kl. 17-19 via Skype på grund af Covid-19

Oprettet: 17.01.2020

Årets Generalforsamling skulle været holdt i Gentofte Hospital 13 Marts Kl 17-19, men på grund af Covid -19 blev afholdt via Skype.

Fagligt Selskab for Arbejds- og Miljøsygeplejersker indkalder til Generalforsamling fredag 13.Marts.

Alle forslag til behandling, eventuelle ændringer og kandidater til bestyrelsen tilmeldes formanden Charlotte Bisgaard senest 27.Februar.

zisbis@hotmail.com

Se DAGSORDEN her:

dagsorden_generalforsamling_fasam_2020_charlotte_bisgaard-kopi.pdf