The Federation of Occupational Health Nurses within the EU (FOHNEU)

Læs mere her om vores samarbejde med FOHNEU.

FOHNEU Logo

 

 

FOHNEU har 5 mål:

  1. At bidrage til den samlede sundhed, sikkerhed og trivsel hos den europæisk arbejdsstyrke
  2. At profilere arbejdsmiljøsygepleje i Den Europæiske Union
  3. At udvikle og fremme træning, uddannelse og standarder for faglige kvalifikationer og praksis.
  4. At understøtte forskning inden for arbejdsmiljøpraksis, uddannelse, og ledelse ved målrettet formidling og offentliggørelse af resultater
  5. At opretholde en åben dialog med EU-organisationer, som er ansvarlige for sundhed og sikkerhed, offentlige sundhedssystemer og sygeplejerskeorganisationer i EU.

FOHNEU blev oprettet den 21. marts 1993 i Windsor, Storbritannien.

Forbundet blev grundlagt af repræsentanter for 7 arbejdsmiljøsygeplejerske organisationer fra Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Holland og Storbritannien.

 

Målet var at koordinere og repræsentere arbejdsmiljøsygeplejerskers virke på europæisk niveau.

FOHNEU medlemskab er åben for alle arbejdsmiljøsygeplejeorganisationer i EU.

Observatørstatus kan aftales med ansøgere fra ikke-EU-lande.

 

FOHNEU finansieres af nationale medlemskontingenter og sponsorering. 

 

READ MORE: www.fohneu.org