Trivsel og håndtering af stress

Boganmeldelse af Trivsel og håndtering af stress.

Arbejdsvilkårene forandres grundlæggende i disse år. Forandringer giver på den ene side ny energi og nye muligheder - på den anden side indebærer forandringer en risiko for udmattelse og stress. Derfor er det vigtigt, at man på alle niveauer er opmærksomme på trivslen - også på arbejdspladsen, for den enkelte ansatte og i organisationen. 

Bobby Zachariae er forfatteren bag denne håndbog til ansatte, ledere og pårørende, der ønsker en basal viden om stress samt redskaber som kan bruges på individniveau, gruppeniveau og organisationsniveau til forebyggelse af stress i hverdagslivet. Håndtering af stress og trivsel skal ikke stå isoleret, men tænkes ind i den måde, som arbejdet planlægges og udføres på, udviklingsmulighederne i arbejdet og i kulturen på arbejdspladsen.