Arbejdsmiljøloven

Loven beskriver blandt andet bestemmelser for arbejdets udførelse, stoffer & materialer, hviledøgn og fridøgn, finansiering af parternes arbejdsmiljøindsats, arbejdstilsyn m.v.

Arbejdsmiljøloven tilstræber

  • et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet
  • grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Her kan du læse loven i sin fulde ordlyd