Medlemsblad / Fokus på Kræft og Sygepleje

FSK udgiver medlems-bladet 'Fokus på Kræft og Sygepleje', der udkommer tre gange årligt.

vintage_skrivemaskineI bladet bringes indlæg af interesse og betydning for sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter. Det kan også være boganmeldelser. Alle medlemmer af FSK kan indsende indlæg til bladet. 

Redaktionsgruppen

Redaktionsgruppen står for redigeringen og udviklingen af bladet. Indlæggene i FSK's medlemsblad udtrykker ikke nødvendigvis selskabets eller redaktionens synspunkter, men står kun for den enkelte forfatters synspunkt.

Redaktionsgruppen planlægger et tema for hvert nummer af bladet. Artikler, kommentarer, indlæg og informationer kan altid indsendes uopfordret til redaktionen.

Indsendelse af indlæg

Alle medlemmer af FSK kan indsende indlæg til bladet. Redaktionen forbeholder sig ret til at vurdere indholdets relevans i forhold til et fastlagt tema, således at det fremsendte eventuelt udsættes til det næste nummer af bladet.

 

Kontakt og henvendelser

For oplysninger om deadlines til bestemte udgivelser kontaktes redaktør Mona Gundlach på e-mail mona.gundlach@regionh.dk

 

Relevante links og eksempler

Manuskriptvejledning

Eksempel på Fokus for Kræft og Sygepleje - nr. 2, 2018

Abstract, posters og mundtlige præsentationer til kurser og konferencer - se her Pjece - Abstracts posters - og bliv inspireret til hvordan du kan gøre det.