Årets FSK Landskursus er skudt i gang

150 forventningsfulde sygeplejersker er mødt op på Hotel Nyborg Strand, hvor årets fokus er: "Er kræftsygeplejerskerne klar til udfordringerne i fremtiden? Er du?

Oprettet: 02.11.2018
Helle Mathiasson

FSK's bestyrelse har arbejdet på højtryk op til dagen, og glæder sig nu til et par gode dage med fokus på kræftsygeplejen. 

Landskurset indledes med den årlige generalforsamling, hvor der blandt andet er valg af bestyrelse og fremlæggelse af regnskab.

Program for Landskursus 2018

Efter generalforsamlingen skydes årets faglige program i gang. Omdrejningspunktet er kræftpatienternes behov for sygepleje i fremtiden, og hvordan dette udføres bedst muligt - for og med patienterne. Det byder på spændende oplæg fra blandt andet en fremtidsforsker, en sundhedskonsulent og en præst og spænder over emner fra teknologi over palliation og til det tværkommunale samarbejde om kræftrehabilitering. 

Her finder du det fulde program