⚠️ AFLYSNING AF TEMADAG 2020 ⚠️

Temadag den 15 maj 2020 på Comwell Kellers Park er aflyst.

Oprettet: 10.03.2020
Helle Mathiasson

Frygt for spredning af coronavirus har fået stribe arrangementer som sportsstævner, koncerterne, messer og festivaler til at ty til aflysning, udskydelse eller afholdelse uden tilskuere.

Det sker, efter Sundhedsstyrelsen fredag opfordrer arrangører til at udskyde eller aflyse arrangementer med flere end 1.000 deltagere.

For os sundhedsansatte er virkeligheden blevet strammet noget, vi må på hospitalerne ikke deltage i møder hvor vi er flere end 40 personer og helst kun på videokonferancer i stedet.

Desværre sætter Coronavirus også sit spor på FSK. Vi har måtte tage konsekvensen af udmeldelsen fra Regionerne til de ansatte i dag:

“Regionerne har 9. marts besluttet, at med virkning fra 10. marts aflyses al regional kursus- og uddannelsesaktivitet, som regionerne afvikler, i marts måned.

Dette sker ud fra en samlet vurdering, for at medvirke til størst mulig begrænsning af risiko for smittespredning af COVID-19 blandt sundhedspersonale.”

DERFOR AFLYSER VI ÅRETS TEMADAG 2020 til maj, da vi ikke ønsker at FSK skal lide et økonomisk underskud.

På bestyrelsens vegne/ Helle Mathiasson

#vibeklagerulejligheden #coronavirus #aflysning #viertilbagetilnæsteårmedtemadag2021