Bred opbakning - Kræftplan IV skal fokusere på underernæing

Sundhedsordfører, patientorganisationer, læger og sygeplejersker bakker bredt op om, at Kræftplan IV skal fokusere på underernæring. Det står klart efter en konference på Christiansborg om kost og cancer, arrangeret af Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, Kost & Ernæringsforbundet, Foreningen af Kliniske Diætister og Fresenius Kabi. For at give patienter viden om ernæring, har initiativtagerne til dagens konference udviklet hjemmesiden www.kostogcancer.dk. Her kan patienterne få oplysning om ernæringens betydning, enkle råd til hverdagen og information om de forskellige former for ernæringsterapi.

Oprettet: 24.08.2016

Som vært for konferencen er Liselott Blixt, formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg og sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, glad for den brede opbakning, som hun håber vil føre til større fokus på underernæring i den kommende Kræftplan IV.

”I Danmark er vi blevet dygtige til at behandle kræft. Men vi halter desværre efter i forhold til at sikre god og nok ernæring til kræftpatienter. Underernæring er den mest almindelige tillægsdiagnose hos kræftpatienter, og det går ud over både behandlingseffekt og livskvalitet. Et vægttab hos en kræftpatient kan f.eks. betyde, at behandling med kemoterapi må udskydes eller i nogle tilfælde helt opgives, fordi patienten er for svag. Derfor glæder det mig, at der både er politisk og faglig opbakning til, at ernæringsområdet får et løft i forbindelse med Kræftplan IV. ”

En undersøgelse fra sidste år blandt 500 danske kræftpatienter viser, at kun under halvdelen af patienterne blev rådgivet om ernæring i forbindelse med deres sygdom og behandling. Og netop behovet for rådgivning blev fremhævet af flere eksperter på dagens konference, heriblandt overlæge og professor Henrik Højgaard Rasmussen, leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme og Center for Tarmsvigt ved Aalborg Sygehus:

”Vi ved, at den rigtige ernæring til f.eks. patienter med mave-tarm-kræft, som opereres, kan nedsætte komplikationer og infektioner med omkring 40 %. Samtidig kan vi se, at ernæringsterapi giver øget livskvalitet, ligesom enkelte studier viser en forbedret overlevelse. Effekten af ernæringsrådgivning er betydningsfuld for en forbedret livskvalitet. Derfor er større fokus på ernæring afgørende. ” Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet, peger på, at en tidlig indsats med ernæringsterapi er afgørende: "Jo bedre ernæringstilstand, jo bedre udgangspunkt og sygdomsforløb har patienterne. Derfor er det vigtigt, at rådgivning fra kliniske diætister, i tæt samarbejde med sygehusets køkken, er en integreret del af det tilbud, patienterne får."

Mette Merlin Husted fra Foreningen af Kliniske Diætister hæfter sig ved, at patienterne ikke må glemmes, når de forlader hospitalet:

”Når kræftpatienter udskrives, skal de have en udførlig ernæringsplan med hjem, og der skal følges op på den."

Hanne Nafei fra Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker ser efter dagens konference positivt på mulighederne for, at Kræftplan IV kan give ernæringsområdet et tiltrængt løft. Hun håber, at politikerne fik noteret de mange gode løsningsforslag, der blev præsenteret på konferencen:

”Kræftplanen skal bidrage til at sætte sundhedsvæsenets fokus på ernæring i et bedre system for kræftpatienter – både i løbet af og efter behandling. Her kan forslag som ernæringsteams på de onkologiske afdelinger, kostsamtaler ved diagnosticering og målrettede tilbud om ernæringsterapi alle bidrage positivt. København, 23. august 2016 Det vil i høj grad komme patienter og pårørende til gode, men også det faglige personale, som ofte er så tidspressede med behandlingstunge opgaver, at kontakten til patienterne desværre er begrænset. ”