FSK Landskursus 2018 - fredag

Fredagens program bød på forskellige vinkler på temaet: "Er kræftsygeplejerskerne klar til udfordringerne i fremtiden? - Er du?"

Oprettet: 02.11.2018
Helle Mathiasson

En livlig summen af snak mellem kollegaer, klirrende kaffekopper og farverige udstillinger. Det er nogle af de første indtryk fra landskursets dag 1. Den løftede stemning ændrer sig til koncentration under generalforsamlingen, som rutineret og glat blev gennemført med Else Carlsted som dirigent.

SIG – Særlige Interesse Grupper og stande på Landskursus

”Skal vi til at retænke vores behandling og pleje? Og har vi modet til at møde patienterne der, hvor de er? Ligger vi ressourcerne de rette steder, eller skal vi til at fokusere på svage grupper? De næste to dage skal vi høre forskellige vinkler på dette. Velkommen”. Med disse ord bød formand, Hanne Nafei, velkommen og satte dagens faglige program i gang.

Herefter fulgte en kort præsentation af stande, Særlige Interesse Grupper m.m. som er repræsenteret på Landskursus 2018.

Sygepleje og teknologi

Oplæggene her præsenterede en række eksempler på nuværende og fremtidig teknologi indenfor sundhedsvæsenet. Fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen præsenterede derudover en oversigt over de menneskelige og sygeplejefaglige egenskaber, som ikke kan undværes trods den teknologiske udvikling. Tværtimod ser det faktisk ud til, at vi i højere og højere grad for brug for netop disse egenskaber.

Oplæg fra Professor i Informationsteknik Finn Olesen og Næstformand Dorthe Stenberg dannede grundlag for debat om fremtidens sygepleje og de overvejelser, man bør gøre sig i forhold til teknologien. Det skabte blandt andet overvejelser omkring patienten og sygeplejerskernes roller og teknologien i omsorgen. Her bød deltagerne fra salen flittigt ind med erfaringer fra hverdagen. Finn Olesen sluttede stærkt af med at sige, at vi selv skulle være med til at definere, hvad teknologien er, og hvad den bruges på. ”Teknologi er ingenting, hvis ikke den bliver brugt”.

Tidlig palliativ indsats og rehabilitering

Det handler ikke længere ”om”, man skal have tidlig palliativ indsats, men ”hvordan” det implementeres. Specialeansvarlige overlæge fra Palliativt Team, Vejle, Anette Hygum og sygeplejerske Birgitte Zellweger kommer med eksempler fra patientskolen, både det brede spekter af undervisningsemner, men også på overvejelser om individuelle tilbud og gruppetilbud. De påpeger, at en af udfordringerne med den tidlige palliative indsats er, at det er svært at snakke om.

Efterfølgende præsenterede Lene Paaske, kommunens perspektiv på den tidlige rehabilitering. Hun opfordrer til en ”blid puffen” mellem sektorerne, så det tværgående samarbejde styrkes. Her har hun oplevet det som en væsentlig katalysator, at samarbejdspartnerne talte med hinanden om hinanden; for man kan jo ikke henvise til noget, man ikke ved, hvad er. Lene Paaske er sundhedskonsulent i Greve Kommune og tovholder for det tværkommunale samarbejde om kræftrehabilitering.

En festlig afslutning

Michael Brausch, præst ved Frederiksberg Kirke rundede dagen af med et humoristisk og tankevækkende oplæg om glæden ved hverdagen, som virkelig ramte hovedet på sømmet - og fik trænet lattermusklerne. Det blev det perfekte oplæg til dagens afslutning med en festlig middag. Vi glæder os til lørdagens program.