FSK Landskursus 2018 - lørdag

Lørdagen startede med sang og bød på blandt andet oplæg fra en patient og en pårørende.

Oprettet: 03.11.2018
Helle Mathiasson

”Everything is better when you smile” – og det kan der jo være noget om. Alt føltes i hvert fald godt, da koret Emmaus sang dagen i gang.

Præsentation af bestyrelsen

Hanne Nafei fortsætter som formand med Charlotte Bang Pedersen som næstformand og Mette Carlsen som kasserer. Herudover fortsætter: Birgit Longmose Jacobsen, Carsten Rye Gregersen og Helle Mathiasson. Som nye suppleanter kommer Sidsel Dragsbæk Holm og Charlotte Pedersen.

Navne og kontaktinformationer på bestyrelsen vil snarest blive opdateret på hjemmesiden.

Hvordan kan vi inddrage patienter og pårørende?

Kristine Halling Kehlet, projektleder i Kompetencecenter for Patientoplevelser, præsenterede en undersøgelse af inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter. Her havde hun talt med både socialt sårbare patienter, plejepersonale og navigatorer fra Kræftens Bekæmpelse. Hun endte med at fremhæve to hovedpointer fra undersøgelsen: Vi vil gerne inddrage, men for socialt sårbare er det måske ikke altid det vigtigste, og så skal vi huske, at det for denne gruppe er ekstra vigtigt med kendt personale.

Efterfølgende kom Tom Jerwiarz, pårørende til kræftpatient og frivillig i Patient- og Pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus. Han kom med eksempler fra hustruens sygdomsforløb på, hvordan vi kan bruge de pårørende som en ressource. Han fortalte også om fordelene ved Patient- og Pårørenderådet: At de, som har brugt sygehuset, får mulighed for at byde ind med ideer – og fordi den sygeplejefaglige direktør sidder med, er beslutningsvejen kort.

Stine Thestrup Hansen, ph.d.-studerende og sygeplejerske talte også om patientinddragelse, nemlig hvordan man kan brug PRO – patient rapporterede oplysninger – i forhold til opfølgning af patienter med kræft. Blandt andet er det blevet klart, at patienterne får mest ud af det i de tilfælde, hvor patienternes besvarelser er tilgængelige for læger og sygeplejersker inden konsultationen. Derudover anbefalede hun, at vi skal være opmærksomme på ikke bare blindt at støtte os til besvarelserne, men også være opmærksom på, at der jo også kan være forhold, som ikke fremgår af spørgeskemaet.

”Og for dem som ikke kan finde ud af PRO, der taler vi med folk, som vi altid har gjort”, lød en kommentar fra salen – ”Ja” svarede Stine Thestrup Hansen ”- og gudskelov for det!”

Og vinderen er…

Årets posterkonkurrence blev vundet af: Abstract nr. 7: Hæmatologiske patienter med behov for mange blodtransfusioner skal have deres hverdag tilbage – Hæmatologisk afdeling X, OUH. 2. pladsen gik til Abstract nr. 2: Strategi for sygeplejen på Hæmatologisk Afdeling – Også Hæmatologisk afdeling X, OUH.

SIG seksualitets konkurrence: Camilla Gleerup.

Tillykke til jer.

Livet med myelomatose

”Jeg hedder Hans Henrik – og jeg er blandt andet myelomatosepatient”. Sådan indledte Hans Henrik Knudsen sit oplæg: ”Hvordan er det at leve med en kronisk og livstruende kræftdiagnose”. Hans Henrik Knudsen gennemgik sit sygdomsforløb og beskrev hvilke strategier, han har haft gavn af under sit forløb. Et stærkt netværk til familie og venner har hjulpet, men også med andre patienter i samme situation. Samarbejdet med jobcentret har til gengæld været noget af det, der med fordel kunne arbejdes på. Dette affødte en opfordring fra salen til, at sygehusene skal være bedre til at inddrage kommunerne. Man kunne på antallet af spørgsmål og input fra salen mærke, at det her nok har været et af de mest ventede oplæg. Spørgelysten var enorm, og der kom mange gode diskussioner.

Fremtidens kræftsygepleje – set i et etisk perspektiv

Jacob Birkler, forhenværende formand for Etisk Råd, satte ret hurtigt ord på, hvad der er det vigtigste spørgsmål i forhold til etik i sygeplejen: ”Hvad med patienten”. Han kom med en række eksempler på etiske overvejelser i forhold til nogle af de emner, der er blevet taget op under dette års Landskursus. Det var for eksempel ny teknologi og inddragelse af patienter og pårørende, og overvejelserne om hvad kan vi gøre, og hvad bør vi gøre. 

Formand Hanne Nafei sluttede af med at sige tak for et par gode dage.

Husk

Temadag d. 21. maj 2019 på Hindsgavl

Landskursus d. 1. og 2. november 2019 på Hotel Legoland