FSK Landskursus 2019

Læs mere om årets landskursus, som havde overskriften: "Hvordan sikrer vi bedre og smidigere sektorovergange for patienter med kræft og deres pårørende?". Generalforsamlingen bød blandt andet på ny bestyrelse

Oprettet: 03.11.2019

Årets generalforsamling og tak til Hanne Nafei

Hanne Nafei har valgt at træde ud af bestyrelsen og afgår dermed som formand for FSK. Tusind tak til Hanne for et utrætteligt arbejde for kræftsygeplejersker og -patienter i Danmark. Ny formand bliver Helle Mathiasson. Resten af bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde den 3. december 2019. 

Landskursets første dag

Lotte Linnemann Rønfeldt holdt oplæg om prisen ved et fragmenteret sundhedsvæsen. Her beskrev hun blandt andet, hvordan vi har et stort sikkerhedsbrist i sundhedsvæsenet, fordi der ikke tales sammen på tværs. 

Sidsel Vinge, Projektchef i Vive holdt oplæg om, at noget af det farligste kræftpatienter udsættes for, er overgange. Hun sagde blandt andet: Hvad betyder "ustabile sygdomstilstande? For tidligt udskrevne patienter".

Ditte Naundrup Therkildsens kom med et oplæg baseret på cases fra den virkelige verden, mens Mette Raunkier talte om mulighederne i at forbedre samarbbejdet på tværs af fag og sektorer. 

Tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen, fortalte historier fra sin tid som huslæge på landet. Hans hovedbudskab: Vi skal tale hinanden op på tværs af fagprofession og sektorer til gavn for patienten - og hinanden. 

Christine Feldthaus rundede dagen af med en god mulighed for grin. Underholdningen var i top.

Dag to på landskursus

Dagen blev indledt med morgensang og en præsentation af den nye bestyrelse. Den nye bestyrelse vil snarest blive præsenteret på FSK's hjemmeside.

Else Carlsted og Rikke fra Kræftens Bekæmpelse tog herefter over med et oplæg om Navigator-forløb, hvor cirka 400 socialt sårbare patienter siden 2015 har haft en navigator tilknyttet. 

Sårbar? Det kan du selv være

Morten Sodemann, professor i infektionssygdomme og leder af Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, beskrev herefter, hvordan sårbarhed er noget vi giver til hinanden - og hvordan der kan gå koks i sektorovergange. Hans råd er: Klar og tydelig kommunikation og brug ørerne mere end munden, når du informerer patienterne: "Husk: Vi ved ikke, hvad det er, vi ikke ved".

Her efter var det tid til parallel-sessioner med SIG-grupperne. Hvis du er blevet nysgerrig på mere om deres arbejde, så kan du læse mere her på hjemmesiden under: SIG.

Vi sluttede med døden, hvilket også er sådan livet ender. Rita Nielsen fortalte om overgange i den palliative indsats, og bad os huske de efterladte - og at kalde dem "efterlevende". 

Temadag og Landskursus 2020

FSK Temadag den 15. maj 2020 på Kellers Park ved Vejle

40 års jubilæum for FSK Landskursus den 30. og 31. oktober 2020 på Munkebjerg Hotel i Vejle