FSK Temadag 2018

På denne internationale Cancer dag holder FSK temadag i Fredericia

Oprettet: 18.05.2018
Helle Mathiasson

120 fagligt aktive sygeplejersker er samlet til temadag i Fredericia. Emnet er senfølger for kræftpatienter. 3 spændende oplæg. Læge, ph.d. og seniorforsker Susanne Oksbjerg Dalton har fortalt om den nyeste forskning omkring senfølger med afsæt i rapporten: "Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne". Kræftehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted har fortalt om sygeplejerskens rolle i tværfagligt team om kræftrehabilitering. Sygeplejerske, Cand. scient. soc. og Formand for Senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen fortæller om livet med senfølger og hvilke opgaver som Senfølgerforeningen laver, den nationale status og udvikling på senfølger.