Gratis Temadag i Odense om familiesygepleje

Den 1. juni 2017 afholder FSK temadag om Familiesygepleje på Hotel Radisson i Odense. Det er gratis for medlemmer af FSK at deltage. For andre sygeplejersker er prisen 725 kr. FSK har også indbudt hjemmesygeplejersker og palliationssygeplejersker.

Oprettet: 05.03.2017

Formål:

FSK ønsker at sætte fokus på børn som pårørende i kræftramte familier. Evalueringerne fra Landskurset 2016 viser, at det er et emne, som mange sygeplejersker er optagede af og oplever som en udfordring i deres hverdag. Vi vil med denne dag skabe rammerne for kompetenceudvikling inden for dette komplekse felt.

Dagen vil være delt i 2 hovedtemaer:

Formiddagen vil tage udgangspunkt i omsorgen for familier med anden etnisk baggrund. Vi vil gå indblik i , hvordan vi bedst muligt støtter familierne.

Eftermiddagens fokus vil være børn som pårørende i kræftramte familier og dermed også på sorgen