Kost og Cancer har foretræde for Sundhedsudvalget

Gruppen Kost og Cancer havde den 17. april 2018 foretræde for Sundhedsudvalget på Christiansborg. Gruppen fik 15 minutter til at præsentere en ny undersøgelse blandt kræftsygeplejersker og diætister og præsentere forslag til en forbedret indsats på ernæring til kræftpatienter.

Oprettet: 29.04.2018

Kost og Cancer gruppen er et samarbejde mellem forbundet Kliniste Diætister, Kost & Ernæringsforbundet, FSK og Fresenius Kabi.

Gruppen har til formål at forbedre ernæringsindsatsen hos kræftpatienter ved at tilbyde viden og skabe politisk opmærksomhed på området.

Gruppen havde den 17/4 foretræde for sundhedsudvalget for at fortælle om resultaterne af en undersøgelse af kræftsygeplejersker og diætisters oplevelse af vores indsat på området.

Formålet med foretrædet var at sætte politisk fokus på området:

  • Der efterspørges viden om ernæring til kræftpatienter
  • Tværfagligt samarbejde og ansvar
  • At løfte ansvaret for ernæring med viden og vejledning til patienter og deres pårørende
  • Diætisterne efterlyser tidligere henvisning af patienterne
  • Sygeplejerskerne efterlyser mere tid til opgaven

Kost og Cancergruppen efterlyste politisk opbakning til at ernæring til kræftpatienter er en skal-opgave og ikke en kan-opgave. Dermed vil der være bedre grobund for ledelsesmæssig fundering af opgaven og en tværfaglig indsats. Gruppen ønsker tværfaglige teams, som er klædt på til opgaven og en bedre overlevering på tværs af sektorer.

Gruppen oplevede en stor interesse for oplægget og der var mange spørgsmål fra de sundhedspolitiske ordfører.

Kost og Cancer Gruppen vil også være repræsenteret på folkemødet på Bornholm. Der er paneldebat i Sundhedsteltet fredag kl. 12-13 og FSK vil være repræsenteret ve Helle Mathiasson.

Rapporten vil blive tilgængelig på hjemmesiden