Kunne du tænke dig at sidde i bestyrelsen for European Oncology Nursing Society?

EONS efterlyser sygeplejersker, som vil stille op til valg til bestyrelsen i den europæiske organisation. Ansøgning skal være EONS i hænde senest den 4. maj.

Oprettet: 26.03.2017

Kære medlemmer

En enestående chance for at arbejde med fag og organisation på europæisk plan.

EONS søger både opstillere til Precident elect samt ordinært bestyrelsesmedlem.

Indstillingsskema og mere information kan fåes ved henvendelse til vores international ansvarlige Marianne Cumberland på mail mariannefsk@gmail.com.

Indstillingsskema skal sendes til Marianne, som vil videresende til EONS´ sekretariat

Deadline er torsdag den 27. april 2017

Se også mere om valget på: http://www.cancernurse.eu/about_eons/elections.html

Valgets resultater vil blive bekendtgjort via mail.