Workshops om patient- og pårørendeinddragelse

Videnscenter for brugerinddragelse - Vibis - afholder workshops om brugerinddragelse i foråret 2017. De tilbyder ialt 14 halvdagsworkshops i henholdsvis Århus og København

Oprettet: 08.01.2017

Workshops udbydes både formiddage og eftermiddage i perioden januar til april. De omhandler alt fra inddragelse i de forskellige sektorer, i de individuelle forløb og i kvalitetsudvikling. De forskellige workshops afholdes både i Århus og København. Se mere på www.vibis.dk