Formål og vedtægter

Læs vores formål og vedtægter.

Formål

FSK's formål er:

  • At medvirke til udviklingen af sygeplejen til patienter med kræftssygdomme samt sikre uddannelse for sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter. Dette sker blandt andet gennem samarbejdet om specialuddannelsen, temadage, landskursus og støtte til Masterclass
  • At samarbejde på tværs af fag og sektorer, nationalt og internationalt for udvikling af plejen til kræftpatienter
  • At styrke den faglige identitet inden for kræftsygeplejen

For uddybning af formål se vedtægter nedenfor

Vedtægter

fsk_-_vedtaegter_rev_maj_2022.pdf