FSK´s repræsentationer

FSK arbejder for faglig og politisk indflydelse

Repræsentationer

FSK arbejder for faglig og politisk indflydelse, og er derfor repræsenteret i forskellige grupper, råd og udvalg.

Sundhedsstyrelsen

Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for myelomatose

Birgit Longmose Jakobsen

Udviklingssygeplejerske, Odense Universitetshospital

FS: Kræftsygeplejersker

Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Mette Munk

Sygeplejerske og patientforløbsvejleder, Odense Universitetshospital

FS: Kræftsygeplejersker

Udvalget for Kræft

Sidsel Dragsbæk Ruus-Pedersen

Klinisk sygeplejespecialist

FS: Kræftsygeplejersker

 

Helle Gert Christensen

FS: Ledende Sygeplejersker

Referencegruppen : Bedre Viden om Senfølger

Louise Rosenlund Andersen

Klinisk Sygeplejespecialist, Cand. Cur

Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital

e-mail: louise.andersen3@rsyd.dk

 

Lone Krag

Specialeuddannet kræftsygeplejerske

Onkologisk ambulatorium 0862, NOH Hillerød

e-mail: lone.krag@regionh.dk

Det landsdækkende Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen i kræftsygepleje

Mona Gundlach

Center for kræft og Organsygdomme, Onkologisk Klinik

Afsnit 5012/5014 Rigshospitalet

e-mail: mona.gundlach@regionh.dk

 

Netværk mod Kræft

Helle Mathiasson

Sygeplejerske & Stråleterapeut

Afdeling for Kræftbehandling

Stråleterapi

Herlev og Gentofte Hospital

Telefon: +4538689121

e-mail: helle@mathiasson.dk

Skribent, SKA nyt

Helle Mathiasson

Sygeplejerske & Stråleterapeut

Afdeling for Kræftbehandling

Stråleterapi

Herlev og Gentofte Hospital

Telefon: +4538689121

e-mail: helle@mathiasson.dk