Uddannelsesstøtte

Medlemmer af FSK har mulighed for at søge uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte - FSK

Her finder du svar på de fleste spørgsmål omkring uddannelsesstøtte

Hvad kan der søges uddannelsesstøtte til?

 • Deltagelse i udenlandske konferencer

 • FSK landskursus

 • Masterclass in oncology nursing

 • Andre lignende tiltag

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet således, at det sikres, at en vis del af uddannelsesmidlerne fortsat tilgodeser deltagelse i internationale konferencer.

Der kan ikke søges uddannelsesstøtte til:

 • Diæter

 • Tabt arbejdsfortjeneste

 • Transport, med mindre der er tale om Masterclass

Hvor meget kan der søges?

Uddannelsesstøttens samlede størrelse udgør kr. 60.000 pr. år.
Uddannelsesstøtten kan ansøges to gange om året.

Hvad er kriterierne for at søge uddannelsesstøtte

Der kan søges uddannelsesstøtte efter følgende kriterier:

 • Medlemskab af FSK i minimum 1 år
 • Fremtidige nationale og internationale konferencer, kurser, symposier og møder
 • Udgifter til registrering
 • Klinisk sygeplejefaglige projekter og studier indenfor sygeplejen til kræftpatienter

Ansøgning

Her finder du svar på spørgsmål omkring ansøgning

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er: 1. marts og 1. oktober

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgningen sker ved hjælp af ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal være individuel og indeholde:

 • Motivation for deltagelse i konferencen, kurset, symposiet eller mødet
 • Budget for deltagelse
 • Ansøgerens uddannelses- og ansættelsesforhold
 • Dokumentation for tjenestefrihed eller anden form for frihed til konferencen/kurset fra nærmeste leder
 • Oplysninger om der er søgt støtte andre steder

Støtten skal følges op af referat/artikel i 'Fokus på Kræft og Sygepleje' eller en session på Landskurset.

Ansøgning stiles og sendes til: Carsten Gregersen på: carsten.fsk@gmail.com

Ansøgningsskema

ansoegningskema_til_legat.doc

Kun korrekt udfyldt ansøgningsskema behandles.

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

De indsendte ansøgninger bedømmes af:

 •  FSKs bestyrelse

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet således, at det sikres, at en vis del af uddannelsesmidlerne fortsat tilgodeser deltagelse i internationale konferencer.