SIG Emesis

SIG Emesis beskæftiger sig med aktuelle problemstillinger relateret til kvalme og opkast, der både er behandlingsinducerede og sygdomsrelaterede til medicinsk kræftbehandling hos voksne.

SIG Emesis bestyrelse 2022/2023

SIG Emesis

Om SIG Emesis

Gruppen har eksisteret siden 1994, og er repræsenteret af sygeplejersker fra hele landet. 

Gruppens vision

Udbrede sygeplejen relateret til den nyeste viden om kvalme og opkastning, ved medicinsk kræft behandling

Patientinformation og undervisningsmateriale

Gruppen har over tid udarbejdet en del materiale til både patienter, pårørende og personale

Formål med gruppen

 • Være opdateret med nyeste evidensbaserede viden
 • Udarbejde informationsmateriale
 • Samle og dele nyeste evidensbaserede viden

Emesis

Kvalme og opkastning er blandt de hyppigste bivirkninger ved medicinsk kræftbehandling. De fleste patienter anfører kvalme og opkastninger som de værste bivirkninger. Det kan dels føre til en forringet almentilstand og dels til, at patienterne ikke kan gennemføre kemoterapien. Det er derfor af stor betydning at forebygge og behandle kvalme og opkastning.

Læs mere om kvalme og opkastninger

Gruppens medlemmer

Du er altid velkommen til at kontakte gruppens medlemmer, hvis du har spørgsmål. 

Vi mødes 2 gange om året til 2-dages møder. Møderne starter typisk kl. 10. Der skal påregnes transporttid, da møderne afholdes forskellige steder i Danmark. Transportudgifter dækkes. 

Her kan du læse om SIG Emesis' medlemmer. Du kan se, hvilke sygdomsgrupper vi arbejder med, samt finde kontaktinformationer.

Formand Ann Lønborg Madsen

Onkologisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

E-mail: ann.lonborg.madsen@rsyd.dk

CV:

 • Uddannet i 1996
 • Specialuddannelse i psykiatri i 2005
 • Ansat i onkologien siden 2007
 • Er ansvarlig for patient/pårørendeundervisning i afdelingen
 • Patientgrupper: c.mammae, c.colon
 • Medlem af SIG Emesis siden 2017
 • En del af senfølgeklinikken

Sekretær og webansvarlig Ninna Henriette Christensen

Onkologisk Ambulatorium, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Email: ninna.henriette.christensen@rsyd.dk

CV:

· Uddannet Sygeplejerske I 2007

· Arbejdet som urologisk sygeplejerske inden for prostata, nyre og blærecancer.

· Siden 2017 arbejdet i Kræftambulatoriet i Sønderborg med medicinsk kræftbehandling til patienter med bryst, tarm og lungecancer.

· Anlægger PICC-line kateter som specialfunktion

· Medlem af SIG Emesis siden foråret 2021

Medlem og Web ansvarlig Mia Løvkvist Ming

Medlem og Webansvarlig: Mia Løvkvist Ming

Onkologisk Ambulatorie, Odense Universitets Hospital Email: mia.lovkvist.ming@rsyd.dk

CV:

· Uddannet sygeplejerske I 2011

· Ansat siden 1. April 2017 I onkologisk ambulatorie, hvor jeg giver medicinsk kræftbehandling

· Patientgrupper: c.ventrikel, c.coli, c.recti, HCC, c.pancreas, NET tumor

· Medlem SIG Emesis siden 2019

Medlem Tina Havskov Lauridsen

Regionshospitalet, Gødstrup

Tina.olen@goedstrup.rm.dk

 • Uddannet sygeplejerske i 2002.
 • Ansat i kræftafdelingen siden 2015.
 • Specialuddannelsen i kræftsygepleje 2021.
 • Primært beskæftiget med medicinsk kræftbehandling til coloncancer, ovariecancer samt prostatacancer.

 

 

 

  Medlem Nancy Funch Pedersen

  Medlem Nancy Funch Pedersen

  Onkologisk og palliative afdeling, Nordsjællandshospital E-Mail: Nancy.funch.pedersen.01@region.dk

  CV:

  · Uddannet sygeplejerske i 2003

  · Ansat i Brystkir. Afd. RH 2005-2007, Onkologisk amb. C-mammae RH 2007-2015, Onkologisk og palliativ afd. Nordsjællandshospital 2015-

  · Specialuddannet Kræftsygeplejerske 2021

  · Patientgrupper: C-mammae, c-coli, c-pulm. Samt palliation til alle kræftformer.

   Undervisning og vidensdeling

   Pjecer og anbefalinger

   SIG Emesis baserer sine medicinske anbefalinger for forebyggelse og behandling af kvalme og opkastninger på MASCC Guidelines. MASCC er en international organisation, der blandt andet udarbejder retningslinjer for antiemetisk behandling. 

   Læs mere om MASCC Guidelines

   Ansøgning om medlemsskab

   For at ansøge om medlemskab af gruppen, skal du indsende en motiveret ansøgning til SIG Emesis på e-mail: ann.lonborg.madsen@rsyd.dk eller ancl@rn.dk

   Du behøver ikke være ekspert indenfor emnet, men interesse for problematikken er væsentlig. 

   Forventninger til nye medlemmer:

   • Minimum 2 års klinisk erfaring med kræftpatienter
   • Deltage aktivt i gruppens møder: Vi mødes 2 gange om året til 2-dages møder. Møderne starter typisk kl. 10. Der skal påregnes transporttid, da møderne afholdes forskellige steder i Danmark. Transportudgifter dækkes
   • Du kal indstille dig på at bruge tid til forberedelse til møderne og evt. tildelte arbejdsopgaver
   • Afklar med din leder, om du kan få tjenestefri til møderne
   • Bring viden fra din afdeling med til møderne
   • Læs og besvar din mail 1-2 gange ugentligt