SIG Emesis

SIG Emesis beskæftiger sig med aktuelle problemstillinger, der både er behandlingsinducerede og sygdomsrelaterede i relation til medicinsk kræftbehandling til voksne

SIG Emesis

SIG Emesis

Om SIG Emesis

Gruppen har eksisteret siden 1994, og er repræsenteret af sygeplejersker fra hele landet. 

Gruppens vision

Vores vision er at udbrede viden, kendskab og anvendelse af eksisterende guidelines og best practice. 

Vi bestræber os på at holde os opdaterede med den nyeste viden indenfor kvalmeområdet

Læs mere om SIG Emesis' vision

Patientinformation og undervisningsmateriale

Gruppen har over tid udarbejdet en del materiale til både patienter, pårørende og personale

Formål med gruppen

 • Være opdateret med nyeste evidensbaserede viden
 • Udarbejde informationsmateriale
 • Samle og dele nyeste evidensbaserede viden

Emesis

Kvalme og opkastning er blandt de hyppigste bivirkninger ved medicinsk kræftbehandling. De fleste patienter anfører kvalme og opkastninger som de værste bivirkninger. Det kan dels føre til en forringet almentilstand og dels til, at patienterne ikke kan gennemføre kemoterapien. Det er derfor af stor betydning at forebygge og behandle kvalme og opkastning.

Læs mere om kvalme og opkastninger

Gruppens medlemmer

Du er altid velkommen til at kontakte gruppens medlemmer, hvis du har spørgsmål. 

Vi mødes 2 gange om året til 2-dages møder. Møderne starter typisk kl. 10. Der skal påregnes transporttid, da møderne afholdes forskellige steder i Danmark. Transportudgifter dækkes. 

Her kan du læse om SIG Emesis' medlemmer. Du kan se, hvilke sygdomsgrupper vi arbejder med, samt finde kontaktinformationer.

Formand og webansvarlig Signe Gamborg Nielsen

Onkologisk Ambulatorium, Nordsjællands Hospital, Hillerød

E-mail: signe.gamborg.nielsen@regionh.dk

CV:

 • Uddannet i 2011
 • Har arbejdet i onkologien siden 2011
 • Projektsygeplejerske i ambulatoriets kliniske forskningsenhed 4 dage om ugen
 • Giver medicinsk kræftbehandling i ambulatoriet 1 dag om ugen
 • Er kvalmeansvarlig sygeplejerske i ambulatoriet. Samarbejder med en af afdelingens overlæger
 • Patientgrupper: c.pancreas, c.pulm, c.mammae og colorectalcancer
 • Medlem af SIG Emesis siden 2011

Næstformand Ann Lønborg Madsen

Onkologisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

E-mail: ann.lonborg.madsen@rsyd.dk

CV:

 • Uddannet i 1996
 • Specialuddannelse i psykiatri i 2005
 • Ansat i onkologien siden 2007
 • Er ansvarlig for patient/pårørendeundervisning i afdelingen
 • Patientgrupper: c.mammae, c.colon
 • Medlem af SIG Emesis siden 2018

Sekretær Anna-Marie Løgstrup

Onkologisk Ambulatorium, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

E-mail: anna-marie.logstrup@rsyd.dk

CV:

 • Uddannet i 1985
 • Har arbejdet i onkologien 1986-1991 og igen fra 2001
 • Er uddannet Specialsygeplejerske i Kræftsygepleje i 2013
 • Arbejder i Onkologisk Ambulatorium, hvor jeg giver medicinsk kræftbehandling - både standard og protokollerede behandlinger
 • Afholder samtaler med patienter
 • Er PICC-line-ansvarlig
 • Patientgrupper: c.mammae, c.colon, c.pulm.
 • Medlem af SIG Emesis siden 2013

Medlem Lene Nørgaard

Kræftafdelingen, Klinik D, Århus Universitetshospital

E-mail: lenpos@rm.dk

CV:

 • Uddannet i 2002
 • Har arbejdet i onkologien siden 2006
 • Specialuddannelse i Kræftsygepleje i 2014
 • Patientgrupper: c.mammae, hoved/halskræft

Medlem Ann Christina Kirkegaard

Onkologisk Dagafsnit, Aalborg Universitetshospital

E-mail: ancl@rn.dk

CV:

 • Uddannet i 2006
 • Ansat ½ år på hospicei Aalborg, herefter i 2006 ansat på Onkologisk Dagafsnit. Var i 2008 ½ år i Nuuk på Grønland i deres onkologiske dagsafsnit. 
 • Specialuddannelsen for onkologiske sygeplejersker i 2013
 • Patientgrupper: Hovedsageligt CNS, prostata, hud, uro og gynækologiske cancere
 • Medlem af SIG Emesis

Medlem Louise Bager

Onkologisk Klinik, Urologisk Afdeling og Fase 1 Enheden, Rigshospitalet

E-mail: louise.bager.03@regionh.dk

CV:

 • Uddannet i 2012
 • Cand.cur. i 2014
 • Ansat i onkologien siden 2015
 • Arbejder som Klinisk Sygeplejespecialist i Team 5 
 • Patientgrupper: Urologiske cancertyper, thymom, binyrebarkcarcinom, ukendt primær tumor, patienter med tilknytning til Fase 1 Enheden
 • Medlem af SIG Emesis siden 2017

Undervisning og vidensdeling

Pjecer og anbefalinger

SIG Emesis baserer sine medicinske anbefalinger for forebyggelse og behandling af kvalme og opkastninger på MASCC Guidelines. MASCC er en international organisation, der blandt andet udarbejder retningslinjer for antiemetisk behandling. 

Læs mere om MASCC Guidelines

Ansøgning om medlemsskab

For at ansøge om medlemskab af gruppen, skal du indsende en motiveret ansøgning til SIG Emesis på e-mail: sigemesis@hotmail.com

Du behøver ikke være ekspert indenfor emnet, men interesse for problematikken er væsentlig. 

Forventninger til nye medlemmer:

 • Minimum 2 års klinisk erfaring med kræftpatienter
 • Deltage aktivt i gruppens møder: Vi mødes 2 gange om året til 2-dages møder. Møderne starter typisk kl. 10. Der skal påregnes transporttid, da møderne afholdes forskellige steder i Danmark. Transportudgifter dækkes
 • Du kal indstille dig på at bruge tid til forberedelse til møderne og evt. tildelte arbejdsopgaver
 • Afklar med din leder, om du kan få tjenestefri til møderne
 • Bring viden fra din afdeling med til møderne
 • Læs og besvar din mail 1-2 gange ugentligt