Fakta om kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning (K&O) er blandt de hyppigste bivirkninger ved medicinsk kræftbehandling. De fleste patienter anfører K&O som de værste bivirkninger.

Kvalme og opkastning (K&O) er blandt de hyppigste bivirkninger ved kemoterapi. De fleste patienter anfører K&O som de værste bivirkninger. Det kan dels føre til en forringet almen tilstand og dels til, at patienterne psykisk ikke kan gennemføre kemoterapien. Det er derfor af største betydning at forebygge og behandle kvalme og opkastning.

Fakta om kvalme og opkastning

Der findes tre former for kvalme og opkastning

 • Akut kvalme og opkastning
 • Senkvalme og opkastning
 • Forventningskvalme og opkastning

De tre former er uddybet herunder

Akut kvalme og opkastning

Kan opstå 0-24 timer efter, at behandlingen er givet. 

Senkvalme og opkastning

Senkvalme og opkastning kan opstå 25-120 timer efter behandlingen er givet. Senkvalme er som regel ikke så voldsom som den akutte K&O, men den kan påvirke patientens livskvalitet lige så meget. 

Disponerende faktorer:

Svær akut K&O disponerer for senkvalme, så det er vigtigt at give en god profylaktisk antiemetisk behandling og ikke stoppe den for tidligt. 

Forventningskvalme og eventuel opkastning

Forventningskvalme og eventuel opkastning optræder primært hos patienter, hvor de forudgående behandlinger har givet K&O. Det er en betinget reaktion, hvor syn, lugte eller lyde kan fremprovokere K&O.

De vigtigste disponerende faktorer for forventningskvalme er:

 • Dårligt behandlet kvalme og opkastning under tidligere kemoterapi (både akut K&O og langvarig senkvalme)
 • Alder - unge patienter har størst tilbøjelighed til at få forventningskvalme
 • Ængstelse eller modvilje
 • Kvinder er mere disponerede end mænd

Behandling:

Vanlige antiemetika er som regel virkningsløse, men benzodiazepiner har en vis effekt.

Psykologiske interventionsmuligheder: Omsorg, berøring, musik, video, visualisering m.m.

Patofysiologi

Organismen opfatter indgift af kemoterapi som et giftstof, der kan resultere i K&O. Kemoterapi påvirker både centralnervesystemet (CNS) og gastrointestinalkanalen. 

CNS: 

I CNS i bunden af fjerde ventrikel er der tre områder, der bliver påvirket af kemoterapien:

 • Kemoreceptortriggerzonen (KTZ)
 • Nucleus tractus solitarius (NTS)
 • Brækcentret (BC)

Brækcentret:

Brækcentret modtager impulser fra KTZ og NTS samt fra gastrointestinalkanalen. 

Gastrointestinalkanalen:

I gastrointestinalkanalen påvirkes de enterokromoffine celler i tarmkrypterne. De primære receptorer er serotoninreceptorer (5HT3) og dopaminreceptorer (D2).

Andet: 

Kemoterapi kan også give K&O ved til dels ukendte, men også kendte psykologiske faktorer via påvirkning af cortex cerebri, det limbiske system og vestibulærapparatet. Alle disse påvirkninger ender i BC, som via efferente nervebaner til esophagus, ventrikel, diaphragma og abdominalmuskler fremkalder opkastning. 

De fleste antiemetika udøver deres effekt via blokade af en eller flere af de nævnte receptorer.

Årsager som ikke har med kemoterapien at gøre: 

 • Sygdommens placering - fx ventrikel, hepar, tryk på tarmen, cerebrum, pancreas
 • Sygdomsudbredning - fx metastaser
 • Elektrolytbalance - fx Ca-ion, Mg++
 • Vægttab
 • Smerter
 • Træthed
 • Svampeinfektion i mund og hals
 • Obstipation
 • Dyspepsi

Kvalmeanamnese

Når det drejer sig om kemoterapinduceret K&O, er der en række risikofaktorer, der influerer på graden af K&O,  for eksempel: 

 • Kemoterapiens emetiske potentiale
 • Dosis samt kombinationen af kemoterapi
 • Varighed af kemoterapi. Antiemetika virker dårligere, jo længere tid patienten har været i kvalmegivende kemoterapi
 • Køn. Kvinder får lettere kvalme end mænd
 • Alder. Yngre mennesker får oftere kvalme og opkastning end ældre
 • Spiritusmisbrug. Misbrugere får mindre kvalme
 • Patientens psyke. Opfattelse af sygdom og behandling
 • Tidligere kvalmeerfaring. Det er for eksempel: køresyge, graviditet, tidligere behandling med kemoterapi, medicin (fx morfika)

Hvis der er mange faktorer til stede hos patienten, der influerer på graden af K&O, skal man overveje, om den planlagte antiemetiske behandling er tilstrækkelig. 

På trods af den hastige udvikling af nye antiemetika, er der stadig over 40-50 % af vores patienter, der oplever kvalme og/eller opkastning (30 %)