SIG Kræft og Seksualitet

Denne SIG er dannet I 2015 på baggrund af projektgruppen kræft & seksualitet, som FSK startede op i december 2014, med ønske om at sætte fokus på kræftpatienters seksualitet.

Om gruppen

Undersøgelser viste at kræftpatienter savnede information om og italesættelse af de seksuelle 

problemstillinger de mødte under deres behandling og især manglede de at sygeplejerskerne var opsøgende I forhold til at bringe emnet op.

Vi fik efter MASCC og landskursus 2015 lov til at fortsætte som

SIG kræft & seksualitet. 

Nye medlemmer

Vi søger nye medlemmer via annonce på vores Facebook og ved interesse sendes ansøgning direkte til: louise.bregnhoej.mortensen@rsyd.dk

værktøjskuffert til sygeplejersker

SIG Kræft og Seksualitet - medlemmer

Formand Louise Bregnhøj Mortensen

Sygeplejerske siden 1999, tidligere arbejdet BBH neurologisk afd. og Hjertemedicinsk afd. Vejle, -arbejder nu på onkologisk amb. i Vejle, autoriseret specialist i sexologisk rådgivning fra Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) i 2019. Medlem af SIG Kræft og seksualitet siden start 2014.

Line Lønbro Boisen

Master i sexologi, 2023

Marianne Bjerg Appel

Sygeplejerske siden 2015. Ansat på Hæmatologisk afdeling X1, Odense Universitetshospital/OUH som ungekoordinator. Uddannet Ungeambassadør. Har været medlem af SIG Kræft og seksualitet siden 2018.

Anna Cecilie Jørgensen

Sygeplejerske siden 1999. Master i sexologi 2017. Arbejdet i urologien stort set siden 1999 (Frederiksberg og Herlev), men afbrudt af i alt 6- 7 års udlandsophold. Nu siden ca. 2012 ansat i ambulatoriet i afdelingen for urinvejsygdomme, Herlev Hospital. Medlem af SIG Kræft og seksualitet siden juni 2019.

Bell Møller

Sygeplejerske siden 1993. Erfaring inden for børne- og voksen onkologi siden 1996 sengeafsnit og ambulatorie, inkl. perioder med specialfunktion som ernæringssygeplejerske og klinisk vejleder. Siden 2012 har jeg arbejdet med kræftrehabilitering, kræftrådgivning og forebyggelse i Københavns kommune. Har været i FSK´s bestyrelse fra 2010-2013, samt medlem af SIG Kræft og seksualitet siden 2017 (afbrud af uddannelsespause).

Kristina Nørskov

Sygeplejerske siden 2007. Kandidat i sundhedsvidenskab 2013 og nu ph.d. studerende og er færdig august 2020. Har været ansat på hæmatologisk afdeling for stamcelletransplantation på Rigshospitalet siden 2007 først som sygeplejerske, og siden som klinisk sygeplejespecialist. Har været medlem af SIG Kræft og seksualitet siden opstart i 2014.

Luise Sinding Nygaard

Sygeplejerske siden 2007. Arbejdet i den akutte neurologi på Bispebjerg Hospital indtil 2016 derefter prøvede kræfter med neonatal intensiv på Rigshospitalet indtil februar 2017. Har arbejdet på onkologisk ambulatorie for brystkræft på Herlev hospital. Medlem af SIG Kræft og seksualitet siden august 2019. Master i sexologi, 2023.