SIG Træthed/Fatigue

SIG Træthed/fatique arbejder med træthed kræftpatienter. Træthed/fatique er et af de hyppigst forekommende symptomer hos patienter med kræft.

SIG Træthed/fatique

Om SIG Træthed/Fatique

SIG Træthed/Fatique blev dannet i 1996 efter inspiration fra USA. Træthed er et af de mest fremtrædende symptomer hos patienter med kræft. Interessen for at fordybe sig i emnet kom af den frustration og magtesløshed, vi oplevede i hverdagen, hvor træthed/fatique fylder.  

Gruppens vision

At udbrede viden om og kendskab til afhjælpende tiltag, når patienten lider af træthed/fatique, blandt andet ved at have udarbejdet en patientinformation til patienter og pårørende samt undervisningsmateriale til gruppens medlemmer

Formål med gruppen

  • At udvikle sygeplejen til patienter med kræft på landsplan
  • At højne kvaliteten til patienter med kræft på landsplan
  • At indhente og formidle den nyeste viden og udvikling indenfor interessefeltet
  • At udveksle informationer, erfaringer og ideer nationalt og internationalt
  • At være en interesse-/ekspertgruppe indenfor kræftsygeplejen

Fatique/cancerrelateret fatique

Fatique/cancerrelateret fatique er det internationale fællesord for træthed hos patienter med kræft. Ordet: "Træthed" alene beskriver ikke den overvældende træthed, som patienter med kræft oplever. Derfor er gruppens navn: SIG Træthed/Fatique

Her finder forskellig relevant viden om cancerrelateret træthed/fatique

Gruppens medlemmer

Du er altid meget velkommen til at kontakte gruppens medlemmer, hvis du har spørgsmål, ønsker optagelse i gruppen m.m.

  • Gruppen består af 8 repræsentanter fra hele landet
  • Vi har flere års erfaring indenfor kræftsygeplejen
  • Vi mødes 4 dage om året fordelt på 2 endagsmøder og 1 dobbeltmøde
  • Vi har egen forretningsorden og refererer til FSK’s SIG-koordinator
  • Vi udgiver pjecen: Træthed hos patienter med kræft

Formand Helle Gyldenvang

Onkologisk Ambulatorium 4262, Rigshospitalet

E-mail: helle.holm.gyldenvang@regionh.dk

Sekretær Karen Anna Riis-Pedersen

Onkologisk Afsnit 5012/14, Rigshospitalet

E-mail: karen.anna.vest.riis-pedersen@regionh.dk

 

Litteraturansvarlig: Anne Møller Clausen

Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital

E-mail: anne.moller.clausen@rsyd.dk

 

Web-redaktør: Ann Ozimek Rittig

Hæmatologisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital

E-mail: aor@rn.dk

Medlem Helle Brinck Krüger

Onkologisk afdeling, Sygehus Sønderjylland

E-mail: helle.brinck.krueger@rsyd.dk

Medlem Dorte Koktved

Onkologisk Dagafsnit, Aalborg Universitetshospital

E-mail: dorte.koktved@rn.dk

 

Undervisning og vidensdeling

Gruppens medlemmer underviser andre sundhedsprofessionelle og patienter med interesse for træthed/fatique. Det er muligt at kontakte gruppen vedrørende undervisning.

Gruppens medlemmer er altid repræsenteret på FSK's landskursus. Her præsenterer vi posters og afholder workshops.

Så vidt muligt deltager vi i nationale og internationale kongresser

Læs mere om publikationer og anden litteratur

Posters fra SIG Træthed/fatique

Pjece: "Træthed hos patienter med kræft"

Pjecen: "Træthed hos patienter med kræft", bliver anvendt i hele landet af både patienter, pårørende og plejepersonale. Den kan desværre ikke længere rekvireres som trykt patientinformation. Du kan læse pjecen på nedenstående link som flipbog, eller du kan selv printe den fra samme link. Vi anbefaler, at du printer pjecen i farver, da den derved bliver mere læsevenlig for patienten med træthed/fatique

Pjece: "Træthed hos patienter med kræft"

Ansøgning om medlemskab

Vi er en engageret gruppe, som har det godt sammen og inspirerer hinanden. Synes du, at træthed/fatigue er et område, som du gerne vil gøre mere for hos dine patienter og kollegaer, er du meget velkommen til at blive medlem af gruppen.

For at ansøge om medlemskab af gruppen skal du indsende en motiveret ansøgning til formanden for SIG Træthed /Fatigue Helle Gyldenvang på mail: hellegyldenvang@yahoo.dk.

Du skal være medlem af DSR og FSK og gerne have mindst 2 års erfaring med patienter med kræft.

Det vigtigste er, at du har interesse for emnet og lyst til at tilegne dig mere viden - også via engelsksproget litteratur. Det er endvidere vigtigt, at du har din leders opbakning, så at du har mulighed for at få fri til møderne.

Har du lyst til at høre mere, er du også velkommen til at kontakte en af gruppens medlemmer

Find os også på Facebook