Baggrund - hvem er SIG Træthed/Fatigue

Her kan du læse om vores baggrund og visioner.

Gruppens medlemmer

 

         Formand 

         Helle Gyldenvang

         Onkologisk Ambulatorium 4262,  Rigshospitalet

         Helle.Holm.Gyldenvang@regionh.dk

 

         Næstformand

         Jeanette Fløjgaard Kortsen

         Kræftafdelingen Klinik B,  Århus Universitetshospital

         jeankort@rm.dk

 

         Sekretær

         Karen Anna Riis-Pedersen

         Onkologisk Afsnit 5012/14,  Rigshospitalet

         Karen.Anna.Vest.Riis-Pedersen@regionh.dk

 

         Ann Rittig

         Hæmatologisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital

         aor@rn.dk

 

         Birgitte Philipsen

         Onkologisk Ambulatorium, Sjællands Universitetshospital Næstved

         bphi@regionsjaelland.dk

 

         Dorte Koktved

         Onkologisk Ambulatorium,  Aalborg Universitetshospital

         Dorte.koktved@rn.dk

 

Formål med SIG Træthed/Fatigue 

  • At udvikle sygeplejen til patienter med kræft på landsplan
  • At højne kvaliteten af sygeplejen til patienter med kræft på landsplan
  • At indhente og formidle den nyeste viden og udvikling indenfor interessefeltet
  • At udveksle informationer, erfaringer og ideer nationalt og international
  • At være en interesse-/ekspertgruppe indenfor kræftsygeplejen

 

  • Gruppen består af 6 repræsentanter fra hele landet
  • Vi har flere års erfaring indenfor kræftsygeplejen
  • Vi mødes 4 dage om året fordelt på 2 endagsmøder og 1 dobbeltmøde
  • Vi har egen forretningsorden og refererer til FSK’s SIG koordinator
  • Udgiver pjecen ”Træthed – hos patienter med kræft”

 

Fatigue er det internationale fællesord

Ordet ”Træthed” alene beskriver ikke den overvældende træthed patienter med kræft oplever, hvorfor gruppens navn er SIG Træthed/ Fatigue. 

 

Undervisning

Gruppens medlemmer underviser andre sundhedsprofessionelle og patienter med interesse for træthed/ fatigue. Der er altid mulighed for at rette henvendelse til gruppen vedrørende undervisning.
 

Patientinformationspjecen

Pjecen "Træthed hos patienter med kræft"   kan rekvireres på mailadressen hellegyldenvang@yahoo.dk

 

 Pjecen: Træthed - hos patienter med kræft 
 

 

Præsentationer

Gruppens medlemmer er altid repræsenteret på FSK’s landskursus. Udbredelsen af vores viden er bl.a. præsenteret via udarbejdelse af postere og afholdelse af workshop på FSK’s landskursus.

Så vidt muligt deltages i nationale og internationale kongresser.

Se ”Hvad er Cancer relateret Træthed/Fatigue" for publikationer og anden litteratur.