EULAR-anbefalingerne

EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis

EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis

er 10 anbefalinger for sygeplejerskens rolle ved patienter med inflammatorisk artrit.
Anbefalingerne er udarbejdet  af et tværfagligt europæisk "task force" med medlemmer fra 14 lande.
Anbefalingerne er evidensbaserede - på baggrund af systematisk litteratursøgning og ekspertvurdering.
De 10 anbefalinger blev præsenteret ved EULAR og efterfølgende som artikel 2011.
 

I FSRS har vi i flere år arbejdet med implementeringen af anbefalingerne i den reumatologiske sygepleje i Danmark.

Se anbefalingerne her:  2018 EULAR anbefalinger for sygeplejens rolle ved pleje og behandling af inflammatorisk artrit  - inkl. dansk oversættlese

 

I 2013 holdt Jette Primdahl et oplæg på vores landskonference om EULAR-anbefalingerne. Se hendes materiale fra undervisningern herunder:

Self-efficacy og empowerment med udgangspunkt i EULAR-anbefalingerne