Klinisk videreuddannelse

I samarbejde med University College Lillebælt, kan Fagligt Selskab for Reumatologiske Sygeplejersker anbefale en kompetencegivende videreuddannelse for reumatologiske sygeplejersker.

Kompetencegivende videreuddannelse for reumatologiske sygeplejersker

Det reumatologiske speciale er i en rivende udvikling med krav som øget specialisering, nye pleje- og behandlingsmetoder og systematisk brug af den nyeste evidensbaserede viden. Derfor er det nødvendigt vi får uddannet specialsygeplejersker med fokus på den reumatologiske sygepleje.

Uddannelsen er et specialerettet valgmodul i de Sundhedsfaglige Diplomuddannelser.

Medlemmer fra Fagligt Selskab for Reumatologiske Sygeplejersker og reumatologer har medvirket i udarbejdelse af programmet, således det fagspecifikke indhold lever op til nutidens krav for reumatologiske sygeplejersker.

University College Lillebælt leverer de uddannelsesmæssige rammer og sikrer at indholdet lever op til gældende regler for kompetencegivende videreuddannelse - jævnfør beskrivelse af uddannelsesindhold m.v. i vedlagte folder.

Vi håber tilbuddet om videreuddannelse bliver positivt modtaget.

DSR har ydet Fagligt Selskab for Reumatologisk Sygeplejersker økonomisk støtte til etablering af uddannelsen.

Med venlig hilsen

Formand  
Camilla Schufri Klinkby  
Fagligt Selskab for Reumatologiske Sygeplejersker                              

Leder af sundhedsfaglig evu-afdeling
Kim Koldby
University College Lillebælt

 

Praktiske oplysninger

 

Næste modul

Efteråret 2023

 

Tilmeldingsfrist

1. juni 2023

Pjece, hvor du også kan se praktiske oplysninger vedr. tilmeding:  patientologi_reumatologi_2023.pdf

 

Læs mere her:

http://www.ucl.dk/uddannelser/efteruddannelser/diplommoduler/patientologi-mennesker-med-reumatologiske-sygdomme#starter

 

University College Lillebælt

http://ucl.dk/