ReumaDebat

ReumaDebat er vores medlemsblad, der udkommer 2 gange om året.

Vores medlemsblad ReumaDebat udkommer til alle medlemmer i maj og november.

Sidst fysiske blad udkom i 2016. I dag udsendes bladet elektronisk elektronisk til vores medlemmer via mail.

reumadebat_oktober2015

Bladet skrives af medlemmerne, og består af artikler, referater fra vores landskonferencer, generalforsamlinger m.m.

Alle er velkomne til at skrive en artikel til bladet. Det kan være om et projekt på din afdeling, om en kongres eller temadag du har været på, eller det kan være du/I har en spændende oplevelse, I gerne vil dele med os andre. Alt er velkomment - stort og småt.

Der bliver læst korrektur på artiklerne, så du skal ikke holde dig tilbage med at sende ind, selvom det kniber med at stave eller sætte kommaer ☺

 

Artikler sendes til Redaktionen

Der er deadline for indsendelse af artikler henholdsvis 15. april og 15. oktober.

Bladet bliver ikke længere offentliggjort her på hjemmesiden. Ved indmeldelse tilsendes pdf-fil med sidste nye eksemplar.