Klinisk vidensdeling

Vidensdeling fra diplommodulet Patientologi - mennesker med reumatologiske sygdomme

Sygeplejerske Julie Bech fra Frederiksberg  har deltaget i  diplom uddannelsen patientologi mennesker med reumatologiske sygdomme.Hun har skrevet en opgave om at mestre behandling af kronisk sygdom. Du kan læse opgaven her:

Modulopgave af Julie Bech

 

Nedenfor kan du læse flere opgavertitler fra uddannelsen. Forfatterens mail er angivet, så du selv kan skrive til vedkommende hvis du er interesseret i at læse opgaven eller har spørgsmål til emnet:

Har du selv en opgave som du har lyst til at dele med andre her på hjemmesiden, er du meget velkommen til at sende den til webmanager Susse Skalsted på mail

 

Opgaver:

 

Mestring af Kronisk Sygdom 2007

Af: Anne-Mette Nordvig    
Mail: nordvig@mail.dk

 

Rygpatienten i Reumatologisk  Ambulatorium 2008

Af: Pia Jacobsen  
Mail: piakj@youmail.dk

 

Graviditet og Reumatoid Athrit 2008

Af: Marianne Klit Mølgård  
Mail: guldugle@ofir.dk    

 

Mestring Af Den Kroniske Rheumatoid Artrit 2010

Af: Kirsten Toft 
Mail: Kirstentoft_4@hotmail.com  

 

Mestring og sundhedspædagogik  2010

Kan sundhedspædagogik bruges som redskab i forbindelse med sygeplejekonsultation og således medvirke til, at fremme den kroniske patients mest ringsevne?

Skrevet af: Karin Jensen
Mail: kjensen@gigtforeninigen.dk

 

Magt over eller magt til “ Hvordan påvirker en kontaktsygeplejerskes magtudøvelse livskvaliteten for en patient med leddegigt?", 2010.

Skrevet af: Joan Clausen

Mail: joclausen@gigtforeningen.dk
 

Hvordan kan den mandlige patient med Morbus Bechterew håndtere sin sygdom og samtidig opleve en følelse af sundhed?, 2010.

Skrevet af: Betina Deut Sschbein

Mail: de.betina@hotmail.com

 

Mestring af den kroniske sygdom reumatoid artrit  2010estring af den kroniske sygdom reumatoid artrit, 2010.

Skrevet af: Kirsten Toft

Mail: ktoft@gigtforeningen.dk

  

"Rygpatientens handlekompetance" 

Af :  Kirsten T Jensen 2010

Mail : kirsjese@rm.dk

 

Hvordan kan sygeplejersken arbejde sundhedsfremmende med den hypermobile kvindes kropsopfattelse?, 2010.

Skrevet af: Henriette Colstrup

Mail: hcolstrup@gigtforeningen.dk

  

Den kronisk syge patient og livskvalitet

Skrevet af: Tove Rasmussen

Mail: ttrasmussen@gigtforeningen.dk

 

"Hvordan kan den ny-diagnosticerede RA-patient medinddrages i planlægningen af behandlingen og hvilken betydning har det for patientens oplevelse af sundhed?"

Af: Kirsten Hansen

Mail: knhansen@gigtforeningen.dk

 

RA patienter er ambivalente over at skulle starte medicinsk behandling

Af: Tine Staw Tornøe

Mail:. Tornoee@regionh.dk