Aflysning og nye datoer for Den 6. Nationale Neurokonference

Set i lyset af de seneste ugers hastige udvikling i Corona-/COVID-19-infektionen og udmeldinger fra myndighederne, har bestyrelsen efter lange overvejelser og i samråd med DSR besluttet at udskyde vores 6. Nationale Neurokonference fra maj måned til den 23+24 november 2020

Oprettet: 16.03.2020

Kære alle

Set i lyset af de seneste ugers hastige udvikling i Corona-/COVID-19-infektionen og udmeldinger fra myndighederne, har bestyrelsen efter lange overvejelser og i samråd med DSR besluttet at udskyde vores 6. Nationale Neurokonference fra maj måned til den 23+24 november 2020.
Vi håber på jeres forståelse for dette, idet vi håber at have udvist rettidig omhu både i forhold til infektionens mulige spredning i nær fremtid, allerede iværksatte begrænsninger for neurosygeplejerskers muligheder for deltagelse i kommende arrangementer samt muligheden for i samarbejde med Comwell at udskyde konferencen omkostningsfrit for selskabet.
Alle allerede tilmeldte får besked via DSR´s kursusafdeling, der samtidig flytter tilmeldingsfristen ligesom bestyrelsen sørger for at alle oplægsholdere får besked.
Alle der har tilmeldt sig vil fortsat figurere som tilmeldte og skal altså ikke tilmelde sig på ny - men blot sørge for at have nye aftaler med arbejdsgiver.
Vi håber at mange flere vil tilmelde sig henover de kommende måneder.
På glædeligt gensyn på konferencen den 23+24 november, hvor vi glæder os til at se jer alle.
De bedste hilsener til jer alle
Bestyrelsen FSNS.