Økonomisk støtte fra FSNS

Her kan du læse om kriterierne for tildeling af legatmidler fra FSNS og finde ansøgningsskemaet

Kriterier for tildeling af midler fra FSNS:

Der foreligger kriterier fra DSR og kriterier for FSNS.

Økonomi

Legatet må ikke overstige de faktiske afholdte udgifter.

Det faglige selskab skal have originalbilag, samt dokumentation for betaling af disse (bankkvittering)

Udbetalingen kan kun ske til legatmodtageren personligt

FSNS Kriterier

      FSNS medlem mindst 1 år

      Vidensdele med indlæg til FSNS hjemmeside

      Godkendt abstract indenfor neurosygeplejen

      Kun 1 ansøger pr. abstract

      Udarbejdelse af motiveret ansøgning via ansøgningsskema på hjemmesiden med budget og overblik over øvrige                   ansøgte midler/legater                                      

FSNS – prioritering

      Mundtlige oplæg frem for posters

      Man kan tidligst opnå støtte hver 3. år (tildeling ikke givet)

      Bestyrelsen forbeholder sin ret til at sikre:            

                    ·       Geografisk spredning, repræsentation              

                    ·       Specialemæssig repræsentation                

Der uddeles legater på max 1500kr., fra en samlet pulje på 15.000kr.

Svar til ansøger

Behandlingstiden for ansøgningen er 3 uger

Løbende ansøgningsfrist

ansoegningskema_om_oekonomisk_stoette_fra_fsns.pdf