Om os

Hvem vi er, hvad vi vil og hvad vi kan

Faglige Selskab for Neurosygeplejersker vil:

  • fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer.
  • yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver.
  • medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser.
  • medvirke til sundheds‐ og sygeplejens udvikling.

Vi tilbyder bl.a.:

  • kortere og længerevarende kursusaktiviteter.
  • at være indgang til nordisk, europæisk og internationalt samarbejde.
  • at være indgang til at deltage i nationale kvalitetsudviklingsprojekter.
  • at bidrage med økonomisk støtte til kurser, konferencer, samarbejde m.m

Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker er et netværk af Neurosygeplejersker i Danmark, som repræsenterer alle specialer og områder som ledelse, forskning, undervisning, klinisk praksis etc. indenfor Neurosygeplejen. FSNS bruger aktivt netværket i forbindelse med udpegning af sygeplejersker til arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen og DASYS, så de rette personer anbefales til arbejdet. Endvidere inddrager vi netværket i afgivelsen af høringssvar. 
Det er FSNS´s ønske og forhåbning, at netværket løfter fokus på Neurosygeplejen i forhold til patienter med Neurosygdomme. 
FSNS synliggør Neurosygeplejens store felt, som spænder fra det akutte til det palliative felt, fra kirurgi og operation til rehabilitering, på tværs af sektorer og myndighedsområder.
FSNS prioriterer at arbejde med sammenhængende patientforløb, da Neuropatientens forløb foregår tværsektorielt og tværfagligt. 
FSNS udvikler og beskriver kompetenceudvikling for Neurosygeplejersken kontinuerligt.