Søg økonomisk støtte fra DASYS

DASYS bevilger økonomisk støtte til deltagelse i kurser, temadage og konferencer. Alle sygeplejersker, som er medlemmer af faglige selskaber, der er medlemmer af DASYS, kan søge. Formålet er at fremme tiltag, der inspirerer til udvikling af sygeplejen, at højne kvaliteten af sygeplejen