Samarbejde med DASYS

DASYS er en paraplyorganisation for de faglige selskaber under DSR og andre faglige og tværfaglige sammenslutninger af relevans for sygeplejen og fungerer som et fælles fagligt talerør for medlemsorganisationerne på tværs af fagområder.

Formålet er at styrke sygeplejerskers indflydelse på sygeplejens udvikling ved at repræsentere hele sygeplejen med en samlet stemme

DASYS er uafhængig af DSR, men har indgået en samarbejdsaftale med DSR, som giver begge parter pligter og rettigheder.

Jeanette Finderup og Karina Bruun er medlem af DASYS'S bestyrelse. Jeanette er formand for DASYS'S dokumentationsråd.

Læs mere om DASYS:

http://dasys.dk/