DASYS

Læs mere om vores medlemskab af DASYS.

Dansk Sygepleje Selskab er en paraplyorganisation for faglige selskaber under Dansk Sygeplejeråd og for faglige og tværfaglige sammenslutninger af relevans for sygeplejen.

Dasys' formål er at fremme den faglige udvikling af sygeplejen og sygeplejevidenskaben her og i udlandet. Det gør de med løbende indsatser på en lang række områder, fx uddannelse, forskning, kvalitetsudvikling og elektronisk patientjournal.

Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker er medlem af Dans Selskab Sygepleje (dasys).

Her finder du DASYS hjemmeside.