Nordisk samarbejde

Læs mere om vores nordiske samarbejde.

Formanden er kontaktperson for nordisk samarbejde.
Opgaverne omfatter:

  • Holde sig orienteret om Landskurser/Årsmøder i Norge og Sverige, og vidergive oplysninger herom til bestyrelsen.
  • Sende program og tilmeldingsblanket for det danske Landskursus til bestyrelsesformændene i Norge og Sverige.
  • 1 gang årligt udfærdige rapport til DSR om aktiviteterne i det nordiske samarbejde.

Samarbejdsaftale mellem de nordiske dermatologiske sygeplejeselskaber 2016 januar