Økonomisk støtte

Læs om hvordan medlemmer kan søge støtte til uddannelse, fx gennem deltagelse i kongres og midler til projekter

Uddannelsesstøtte

Vedhæftede ansøgningsskema skal udfyldes og fremsendes formanden inkl. bilag før deltagelse i uddannelsen.

Kriterier:

Uddannelsesstøtte gives til fx kongresdeltagelse, konferencer, kurser, studierejse o.l.
Der gives ikke støtte til deltagelse i selskabets landskursus
Selskabet yder kun støtte fremadrettet.
Uddannelsesstøtte givet til aktivitet afholdt i Danmark er skattepligtigt for medlemmet.

Selskabet vurderer ansøgningen ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Der ydes kun uddannelsesstøtte, hvis ansøgningsskemaet er fyldestgørende udført og relevante bilag er medsendt som fil (ikke links).

Hvis medlemmet får dækket alle udgifterne fx fra arbejdsgiver, giver Selskabet ikke støtte.
Et eksempel på hvordan støtte kan opnås er hvis en arbejdsgiver kun dækker nogle udgifterne til kongresdeltagelse.
Selskabet dækker ikke diæter.
Bemærk betingelse for tildeling af uddannelsesstøtte er artikel/referat til selskabet hjemmeside senest 2 måneder efter deltagelse i aktiviteten. Medlemmet opfordres endvidere til at formidle det fx ved workshop på landskurset.

Ansøgning uddannelsesstøtte 2018 ver. 

Projektpulje

Proceduren ses ved at hente og læse dokumentet: projektpulje.pdf